Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Aktualności

  

TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY KATEDRY FILOLOGII ROSYJSKIEJ. NOWA STRONA INSTYTUTU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/katedra-filologii-rosyjskiej

  

  

UWAGA! W KFR dzięki uprzejmości Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie działa już akcja wymiany książkowej Книговорот. Studenci uczący się języka rosyjskiego, wykładowcy, absolwenci, zaprzyjaźnieni nauczyciele-rusycyści i ich uczniowie oraz wszyscy wielbiciele języka i literatury rosyjskiej mogą przyjść do nas i bez żadnych zbędnych formalności wymienić własną książkę w języku rosyjskim na dostępną u nas inną. Książki znajdują się w holu głównym na wprost schodów (III piętro w budynku A3, al. mjr. W. Kopisto 2 B). Zapraszamy!

 

  

 

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Seminarium «Современная русская драма в контексте перформативного поворота в культуре»

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE:


Czytaj

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści

Spis treści
 

  

ZASADY REALIZACJI PRZEZ STUDENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO STUDIÓW CZĄSTKOWYCH I PRAKTYK ZAGRANICZNYCH W RAMACH PROGRAMÓW EUROPEJSKICH

  

  

  

     
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR