Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@ur.edu.pl Uniwersytet Rzeszowski


zeszyty naukowe uniwersytetu rzeszowskiego
seria filologiczna
glottodydaktyka

 

ISSN 1643-0484, ISSN 2084-4816

Nazwa skrótowa czasopisma: ZN UR Glottodydaktyka

 

"Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka" znajdują się w Części B Wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i za publikację artykułu mozna otrzymać 5 pkt.

 

REDAKCJA CZASOPISMA:

Ewa Dźwierzyńska (redaktor naczelny)

Zofia Czapiga, Maria Kossakowska-Maras

Joanna Smoła (sekretarz redakcji)

 

 

RADA NAUKOWA:

 • Valentina Benigni – Uniwersytet Roma Tre, Rzym
 • Erzsebet Csekene Jonas – Szkoła Wyższa w Nyiregyhazie, Nyiregyhaza
 • Marika Kalyuga - Macquarie University, Sydney
 • Ludmila Ivanovna Kharchenkova – Sankt Petersburski Uniwersytet Humanistyczny, Sankt Petersburg
 • Eva Kollarowa – Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Rużomberk
 • Ewa Komorowska - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Irina Lysakowa – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena, Sankt Petersburg
 • Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 •  

  Wydawca - Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

   

  KOLEGIUM RECENZENTÓW:

 • Małgorzata Borek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Andrzej Charciarek, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Janusz Henzel, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 • Alina Israeli, American University, Waszyngton
 • Krystyna Janaszek, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Ludmila Kharchenkova, Sankt Petersburski Uniwersytet Humanistyczny, Sankt Petersburg
 • Jolanta Lubocha-Kruglik, Uniwersytet Śląski, Katowice
 • Henryk Kardela, UMCS, Lublin
 • Danuta Stanulewicz, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 • Tatiana Tambovkina, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta, Kaliningrad
 • Andrew Tomlinson, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 • Helena Wojcewa, Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa
 •  

  GLOTTODYDAKTYKA 8
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 7
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 6
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Stasienko, A. Żarska


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 5
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala, A. Rudyk


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 4
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 3
  Część I - Problemy językoznawstwa porównawczego, red.: A. Czapiga, Z. Czapiga
  Część II - Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, red.: G. Ziętala, L. Pavlovska
  Część III - Metodyka nauczania języków obcych, red.: L. Pavlovska, G. Ziętala


  Czytaj

  Czytaj

  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 2
  red.: A. Paliński, E. Dźwierzyńska


  Spis treści
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 1
  red.: A. Paliński, G. Ziętala


  Spis treści
   
    Uniwersytet Rzeszowski : Katedra Filologii Rosyjskiej