Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@ur.edu.pl Uniwersytet Rzeszowski


zeszyty naukowe uniwersytetu rzeszowskiego
seria filologiczna
glottodydaktyka

 

ISSN 1643-0484, ISSN 2084-4816

Nazwa skrótowa czasopisma: ZN UR Glottodydaktyka

 

"Zeszyty Naukowe UR. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka" znajdują się w Części B Wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i za publikację artykułu mozna otrzymać 5 pkt.

 

REDAKCJA CZASOPISMA:

Redaktor naczelny - dr hab., prof. UR Ewa Dźwierzyńska,

Redaktor językowy - prof. dr hab. Zofia Czapiga, dr Maria Kossakowska-Maras

 

 

RADA NAUKOWA:

 • doc. dr Valentina Benigni – Uniwersytet Roma Tre, Rzym (Włochy),
 • prof. dr hab. Erzsebet Csekene Jonas – Szkoła Wyższa w Nyiregyhazie, Nyiregyhaza (Węgry),
 • dr Marika Kalyuga - Macquarie University, Sydney (Australia),
 • prof. dr hab. Ludmila Ivanovna Kharchenkova – Sankt Petersburski Uniwersytet Humanistyczny, Sankt Petersburg (Rosja),
 • prof. dr hab. Eva Kollarowa – Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Rużomberk (Słowacja),
 • prof. dr hab. Ewa Komorowska - Uniwersytet Szczeciński, Szczecin (Polska),
 • prof. dr hab. Irina Lysakowa – Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A.I. Hercena, Sankt Petersburg (Rosja),
 • dr hab. Maria Mocarz – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin (Polska),
 • prof. dr hab. Tatiana Yurevna Tambovkina – Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta, Kaliningrad (Rosja),
 • prof. dr hab. Helena Wojcewa, Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa.
 •  

  Wydawca - Katedra Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

  Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego

   

  RECENZENCI:

 • dr hab. Małgorzata Borek, Uniwersytet Śląski, Katowice,
 • prof. AP, dr hab. Dorota Dziewanowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków,
 • prof. Alina Israeli, American University, Waszyngton
 • prof. AP, dr hab. Sylwester Józefiak Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków,
 • prof. dr hab. Henryk Kardela, UMCS, Lublin,
 • prof. dr hab. Ewa Komorowska, Uniwersytet Szczeciński,
 • prof. dr Heinz-Helmut Lüger, Universität Koblenz, Landau,
 • prof. Gordana Naumovic, Singidunum University, Belgrad,
 • prof. UG., dr hab. Danuta Stanulewicz, Uniwersytet Gdański,
 • prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków,
 • prof. dr hab. Helena Wojcewa, Uniwersytet im. Miecznikowa, Odessa.
 •  

  Wzór recenzji

   

  GLOTTODYDAKTYKA 8
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, A. Rudyk, M. Dziedzic


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 7
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, D. Chudyk, M. Dziedzic


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 6
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, G. Ziętala, A. Stasienko, A. Żarska


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 5
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala, A. Rudyk


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 4
  red.: Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, D. Chudyk, M. Kossakowska-Maras, G. Ziętala


  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 3
  Część I - Problemy językoznawstwa porównawczego, red.: A. Czapiga, Z. Czapiga
  Część II - Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, red.: G. Ziętala, L. Pavlovska
  Część III - Metodyka nauczania języków obcych, red.: L. Pavlovska, G. Ziętala


  Czytaj

  Czytaj

  Czytaj
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 2
  red.: A. Paliński, E. Dźwierzyńska


  Spis treści
   

   

  GLOTTODYDAKTYKA 1
  red.: A. Paliński, G. Ziętala


  Spis treści
   
    Uniwersytet Rzeszowski : Katedra Filologii Rosyjskiej