Al. mjr. W. Kopisto 2B, 35-315 Rzeszów tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@ur.edu.pl Uniwersytet Rzeszowski
  Uniwersytet Rzeszowski : Katedra Filologii Rosyjskiej