Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Historia Instytutu/Katedry Filologii Rosyjskiej

POCZET KIEROWNIKÓW KATEDRY FILOLOGII ROSYJSKIEJ

doc. dr Aleksander DOROS - założyciel filologii rosyjskiej w Rzeszowie, KIEROWNIK KATEDRY w latach 1965-1981

prof. dr hab. Kazimierz PRUS - KIEROWNIK KATEDRY w latach 2010-2012

dr Grzegorz Ziętala - KIEROWNIK KATEDRY w latach 2012-2015

prof. dr hab. Zofia Czapiga - KIEROWNIK KATEDRY w latach 2015-2016

dr Małgorzata Dziedzic - p.o. KIEROWNIK KATEDRY w latach 2016-2017.

 

POCZET DYREKTORÓW INSTYTUTU FILOLOGII ROSYJSKIEJ

prof. dr hab. Marian BOBRAN (1933-2009) - DYREKTOR INSTYTUTU w latach 1981-2005

dr hab., prof. UR Antoni PALIŃSKI - DYREKTOR INSTYTUTU w latach 2005-2010

 

POCZET ZASTĘPCÓW KIEROWNIKA KATEDRY FILOLOGII ROSYJSKIEJ

dr Grzegorz Ziętala - Z-ca Kierownika Katedry w latach 2010-2012

dr Maria Kossakowska-Maras - Z-ca Kierownika Katedry w 2014 r. i 2016 do chwili obecnej

dr Małgorzata Dziedzic - Z-ca Kierownika Katedry w latach 2012-2016.

 

POCZET ZASTĘPCÓW DYREKTORA INSTYTUTU FILOLOGII ROSYJSKIEJ

dr hab., prof. UR Antoni Paliński - Z-ca Dyrektora Instytutu w latach 1981-1984

dr Ryszard Radziuk - Z-ca Dyrektora Instytutu w latach 1984-1999

prof.dr hab. Kazimierz Prus - Z-ca Dyrektora Instytutu w latach 1999-2001

dr Irena Proszak (1950-2011) - Z-ca Dyrektora Instytutu, pracownik w latach 1973-2005

dr Grzegorz Ziętala - Z-ca Dyrektora Instytutu w latach 2005-2010

 

BYLI PRACOWNICY KATEDRY/INSTYTUTU (lata pracy)

 • prof. dr hab. Mikołaj KUPLOWSKI - 1969-1993
 • prof. dr hab. Władysław WOŹNIEWICZ - 1968-1975
 • dr hab., prof.UR Larisa PAVLOVSKA - 2008-2012
 • dr hab., prof. UR Ewa SŁAWĘCKA - 1984-2007
 • dr hab. Anna ŻEBROWSKA - 1973-1995
 • dr hab., prof. UR Igor BURKHANOV - 1992-1995
 • dr hab., prof. UR Aleksy MOLCHANOV - 1989-1995
 • dr hab., prof. UR Olga MOLCHANOVA - 1991-1995
 • dr hab. Marcin GRYGIEL - 2002-2014
 • doc. dr Albert BIELANIN - 1973-1976, 1981-1997
 • doc. dr Wiera CZERNOWA - 1968-1971, 1982-1984
 • doc. dr Serjan DŻANUMOW - 1979-1980
 • doc. dr Dmitrij IWANOW - 1965-1966
 • doc. dr Wiktor JEWSTAFJEW - 1970-1971
 • doc dr Alewtina ŁAWRINIENKO - 1988-2012
 • doc. dr Walentin ŁAZARIEW - 1968-1970
 • doc. dr Aleksandra MIROSHNICHENKO - 1992-1995
 • doc. dr Władysław PONOMARIOW - 1974-1977
 • doc. dr Jurij POTOŁKOW - 1977-1979
 • doc. dr Borys PRUTCEW - 1972-1974
 • doc. dr Raisa RATNIKOWA - 1965-1967
 • doc. dr Nadieżda SIEMASZKO - 1971-1973
 • doc. dr Władimir TROSTNIKOW - 1966-1968
 • doc. dr Nelli ŻURAKOWSKA - 1984-1988
 • dr Stanisława BAŁUT - 2016
 • dr Wiesława BARTKIEWICZ - 1972-1996
 • dr Janina BOBRAN - 1972-1996
 • dr Wiera DYMOWICZ - 1967-1979
 • dr Jerzy ENGLERT - 1971-2004
 • dr Robert KIEŁTYKA
 • dr Barbara KLUZ - 1973-2010
 • dr Beata KOPECKA
 • dr Danuta MAGRYŚ - 1973-1985
 • dr Helena OWSIANY - 1969-1987
 • dr Iwona PIĘTAK - 1984
 • dr Zofia PIKOR - 1970-1991
 • dr Ryszard RADZIUK - 1967-2008
 • dr Adam SZYMAŃSKI - 1969-1988
 • dr Grzegorz Ziętala - 1996-2017
 • mgr inż. Tomasz CHAŁUPSKI - 2017
 • mgr Marcin BARDJAN - 2005-2006
 • mgr Stanisław BILEWICZ - 1967-1992
 • mgr Zbigniew BOBER - 1973-1982
 • mgr Marta BRALEWSKA - 1987-1998
 • mgr Piotr CHARKIEWICZ - 1966-1971
 • mgr Aleksandra CZECH - 1970-1971
 • mgr Tadeusz CZERNIAWSKI - 1971-1972
 • mgr Danuta DOMINO - 1970-1971
 • mgr Krystyna FAC - 1970-1979
 • mgr Katarzyna GUZIOR - 2004-2012
 • mgr Barbara JARACZ - 1967-1980
 • mgr Stefania KRASKA - 1966-1980
 • mgr Stanisława KUCHARSKA - 1970-1973
 • mgr Edward KUCHARSKI - 1981-1982
 • mgr Grażyna LEWICKA - 1967-1983
 • mgr Krystyna MAKSYM - 1984-1987
 • mgr Mikołaj MAZURYK - 1968-1969
 • mgr Paulina MOKRZECKA - 1983-1992
 • mgr Ludmiła MOLCHANOVA - 1992-1995
 • mgr Marian NUCKOWSKI - 1972-1976
 • mgr Krystyna PALIŃSKA - 1969-2005
 • mgr Tadeusz PELISZKO - 1972-1979
 • mgr Biruta PILINKO - 1967-2007
 • mgr Maria RAJS - 1974-1980
 • mgr Paweł ROCHECKI - 1996-2001
 • mgr Helena SIDOROWICZ 1966-1973
 • mgr Zbigniew SROCZYŃSKI - 1987-1990
 • mgr Stanisław STARUCH - 1965-1991
 • mgr Ewa SUDOŁ - 1983-1995
 • mgr Olga TARTAKOWSKA - 1965-1968
 • mgr Krystyna WALIGÓRA - 1973-1982
 • mgr Renata WIEJOWSKA - 1994-1995
 • mgr Barbara WSZOŁEK - 2006-2012
 • mgr Marzena WOŹNIAK - 1996-2000
 • mgr Lilia WZOREK - 1975-1981
 •  

   

  STUDENCI W RADZIE INSTYTUTU/KATEDRY

 • Jakub WOROWSKI– przedstawiciel studentów do Rady Katedry (2012-2013)
 • Magdalena BAŁA – przedstawiciel studentów do Rady Katedry (2009-2011)
 • Iwona DRYKA
 • Paweł KOCAN – przedstawiciel studentów do Rady Katedry (2011-2012)
 • Agnieszka MAJKA – przedstawiciel studentów do Rady Katedry (2009-2011)
 • Edyta MANZEL
 • Marcin DZIECIUCH
 • Agnieszka ZASTAWNA – przedstawiciel studentów do Rady Katedry (2011-2012)
 •  

  WYBORY 2012-2016

  Wybory (kadencja 2008-2012)

   

  Wybory 2016-2020

  WYBORY KIEROWNICTWA KATEDRY (2015-2016)

  Uchwała Nr 3

    

   

  KONFERENCJE:

  Konferencja Русистика и современность - 2012

  Konferencja Русистика и современность - 2008

  Sesja Naukowa "A.P. Czechow - w 150-lecie urodzin" - 2010

  50 LAT/ЛЕТ

   

   

  Nasza studentka Maria Rusin reprezentantką Polski w mistrzostwach świata FMA na Filipinach

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR