Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Mgr Małgorzata Bartyzel
Obsługa Sekretariatu.
Obsługa administracyjna Studiów Podyplomowych.

 

e-mail: m.a.bartyzel@op.pl

tel.: 17 872 12 20
gab. 314.

 

Tytuł magistra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, 1982 r.

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego (ogólnego i biznesu), Gramatyka opisowa języka rosyjskiego.

 

Zainteresowania: film, muzyka; językoznawstwo rosyjskie.
Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego.

 

Publikacje

1. Artykuł
К проблеме родовой вариантности в русском и польском языках [в:] M. Bobran (ред.), Русистика и современность. Языкознание 2, Rzeszów 2001, s. 7-15.

2. Inne publikacje
Instytut Filologii Rosyjskiej gościł studentów z Sankt Petersburga, "Gazeta Uniwersytecka", nr 3(17)/2003, s. 14.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR