Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

mgr inż Tomasz Chałupski

Pełnione funkcje: Sekretarz Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Filologicznym, Opiekun Pracowni Informatycznej i Czytelni

 

 

Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Rzeszowska,  1980

Studia podyplomowe: Multimedia w informatyce; Uniwersytet Rzeszowski, 2005

 

Prowadzone zajęcia - informatyka

 

Zainteresowania: podróże, matematyka, fizyka, sport.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR