Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Pakiet ECTS

W celu znalezienia aktualnej punktacji ECTS należy przejść do właściwej zakładki "Plany Studiów", wybrać "Plany Studiów Stac." lub "Plany Studiów Niestac.", odnaleźć nazwę swojej specjalizacji i rocznik.

 

Skala ocen w krajach UE

 

Katalog przedmiotów ECTS - studia pierwszego stopnia 2010/2011 - 2012/2013 i studia drugiego stopnia 2010/2011 - 2011/2012

 

Katalog przedmiotów ECTS - studia pierwszego stopnia 2009/2010 - 2011/2012 i studia drugiego stopnia 2009/2010 - 2010/2011

 

Katalog przedmiotów ECTS - studia pierwszego stopnia 2008/2009 - 2010/2011 i studia drugiego stopnia 2008/2009 - 2009/2010

 

Katalog przedmiotów ECTS - studia pierwszego stopnia 2007/2008 - 2009/2010 i studia drugiego stopnia 2007/2008 - 2008/2009

 

Katalog przedmiotów ECTS - studia pierwszego stopnia 2006/2007 - 2008/2009 i studia drugiego stopnia 2006/2007 - 2007/2008

 

Пакет ECTS/Erasmus на уч. г. 2010/2011

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR