Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Festiwal Języka Rosyjskiego

 

 

  

10.01.2017 - Wizyta w radiu Via w ramach promocji kierunku i Festiwalu Języka Rosyjskiego.

 

  

  

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR