Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Rosyjskiego Języka Biznesu

Miłosz Głaź

WICEPREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2010-2011)

e-mail"

tytuł licencjata: filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu z jęz. angielskim - Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR