Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Harmonogramy Zajęć - Studia Stacjonarne (Dzienne) - semestr letni 2016/2017

Harmonogram zajęć dla I roku studiów stacjonarnych I stopnia

Harmonogram zajęć dla II roku studiów stacjonarnych I stopnia

Harmonogram zajęć dla III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Harmonogram zajęć dla I roku studiów stacjonarnych II stopnia

Harmonogram zajęć dla II roku studiów stacjonarnych II stopnia

Dodano: wersja z 2017-02-02
Korekta - kolor czerwony, zamieszczona 2017-02-08

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR