Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Jakość kształcenia i Komisje

ZESPÓŁ DS. WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC – Przewodnicząca, p.o. Kierownik Katedry,
 2. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 3. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 4. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej,
 5. mgr Sebastian CZERW - przedstawiciel doktorantów
 6. Edyta ZIEMLAŃSKA - przedstawiciel studentów

 

 

KOMISJA DS. OCENY PRACOWNIKÓW

 1. dr Małgorzata DZIEDZIC - Przewodnicząca,
 2. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Z-ca Przewodniczącej,
 3. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
 4. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
 5. prof. dr hab. Kazimierz PRUS - Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej.

 

RADA PROGRAMOWA KRK

 1. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - PRZEWODNICZĄCA
 2. dr Małgorzata DZIEDZIC - CZŁONEK,
 3. dr Dorota CHUDYK - CZŁONEK,
 4. dr Anna RUDYK - CZŁONEK,
 5. dr Agnieszka LIS-CZAPIGA - CZŁONEK,
 6. stud. Edyta ZIEMLAŃSKA - CZŁONEK.

 

KOORDYNATORZY MODUŁOWI DS. OPRACOWANIA PROGRAMÓW STUDIÓW ZGODNIE Z KRAJOWYMI RAMAMI KWALIFIKACJI

 • dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Koordynator ds. modułu Praktycznej nauki języka rosyjskiego,
 • dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS - Koordynator ds. modułu nauczycielskiego,
 • dr Agnieszka LIS-CZAPIGA - Koordynator ds. modułu literaturoznawczego,
 • dr Dorota CHUDYK - Koordynator ds. modułu językoznawczego i translatologicznego,
 • dr Małgorzata DZIEDZIC - Koordynator ds. modułu biznesowego,
 • dr Joanna SMOŁA - Koordynator ds. modułu turystycznego,
 • dr Artur CZAPIGA - Koordynator ds. modułu anglistycznego.
 •  

  Akty prawne wewnętrzne

  Akty prawne zewnętrzne

  Efekty kształcenia dla studiów I stopnia

  Efekty kształcenia dla studiów II stopnia

  Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

  Sekcja Jakości Kształcenia

  Zarządzenie Zarządzenie nr 18/2012 Rektora UR z dnia 08.03.2012r. w sprawie określenia szczegółowych zasad dotyczących projektowania programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz sporządzania ich dokumentacji w Uniwersytecie Rzeszowskim.

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (Dz. U. Nr 253, poz. 1521)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520)

   

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR