Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kierownictwo

KIEROWNIK KATEDRY:
....................
dyżur:
..........
e-mail:
tel./fax:
872 12 89
gab. 313
Z-CA KIEROWNIKA KATEDRY:
dr Maria Kossakowska-Maras
dyżur:
...
e-mail: marineczka@mail.ru
tel./fax:
872 12 22
gab. 316
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR