Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kierownictwo

p.o. KIEROWNIK KATEDRY:
dr Małgorzata Dziedzic
dyżur:
wtorek 8.30-9.30
czw. 8.30-9.30, 11.00-12.30.
e-mail: mg.dziedzic@poczta.fm
tel./fax:
872 12 89
gab. 313
Z-CA KIEROWNIKA KATEDRY:
dr Maria Kossakowska-Maras
dyżur:
piątek - 9.15-11.15
e-mail: marineczka@mail.ru
tel./fax:
872 12 22
gab. 316
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR