Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Rada Katedry Filologii Rosyjskiej

Paweł Kocan
student II roku studiów stacjonarnych I stopnia, specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu
członek Rady Katedry Filologii Rosyjskiej (od 2011 r.)
e-mail"

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR