Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Archiwum Koła Naukowego Rusycystów

Koło Naukowe Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu


Kadencja 2013/2014

ZARZĄD SEKCJI

Prezes: Sebastian BUGAJ

Wiceprezes: Dawid MYTYCH

Sekretarz: Szymon SOJKA

Skarbnik: Lidia IGNAS

 

OPIEKUN NAUKOWY SEKCJI: dr Grzegorz Ziętala

 

e-mail"

 

 

Deklaracja Członkowska 2013/2014

 

Kadencja 2012/2013

ZARZĄD SEKCJI

Prezes: Marcin NOWAK

Wiceprezes: Izabela BARAN

Sekretarz: Aneta MIKUŁA

Skarbnik: Kamila DYBAŚ

 

Lista Członków Koła Sekcja Ros. Jęz. Biznesu - stan na dzień 29.11.2012

 

WYDARZENIA

W ramach projektu „JĘZYK ROSYJSKI JAKO NARZĘDZIE DIALOGU INTERKULTUROWEGO” Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu Koła Naukowego Rusycystów zorganizowała dwa wyjazdy - do Kaliningradu i do Moskwy. Studenci Katedry, pod opieką naukową dra Grzegorza Ziętali, wzięli udział w konferencjach naukowych w Bałtyckim Uniwersytecie Federalnym im. I. Kanta w Kaliningradzie i w Państwowym Instytucie Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie.
W Kaliningradzie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów, Doktorantów i Młodych Uczonych z referatami wystąpili:

 • Kamila Dybaś - Современные "соборы потребления" - новомодное глобальное течение или образ жизни?
 • Aleksandra Ornat – Польские и русские кондитерские бренды.
 • Maria Papiernik - Деловая реклама в польских и русских журналах (языковые средства, функции, лозунги).
 • Paulina Piątek - Психиатрические больницы специального типа в советской России в русской литературе.

 • W Moskwie na XIV Międzynarodowej konferencji Naukowej „Świat Słowian: źródła, tradycje, wzajemny wpływ” z referatami wystąpili:
 • Izabela Baran - Pеклама – двигатель торговли. Язык рекламы в современном мире.
 • Kamila Dybaś - Американизация как деградация культурного разнообразия (в контексте русской и мировой кулинарной культуры).
 • Aneta Mikuła - Компьютерная лексика в современном русском языке.
 •  

  VI Wspólna konferencja studencka - 20.02.2013, Rzeszów
  Podczas VI Wspólnej konferencji studenckiej Koła Naukowego Rusycystów UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie im. A. Hercena z referatami wystąpili:

 • opiekun grupy studentów - doc. Tamara Matveeva - Отражение национальной картины мира в устойчивых сравнениях.
 • Zavodovskaia Alena - Способы создания комического в анекдотах.
 • Skorokhodova Liudmila - Производные имена собственые с суффиксом -ка.
 • Laps Vladislava - История русского жаргона.
 • Erysheva Anna - Англоязычные заимствования в современном русском языке.
 • Markov Dmitrii- Отаббревиатурные производные в разговорной речи.
 •  

  V Wspólna konferencja studencka - 07.02.2013, Sankt Petersburg
  Podczas V Wspólnej konferencji studenckiej Koła Naukowego Rusycystów UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego przy Uniwersytecie im. A. Hercena z referatami wystąpili:

 • Agnieszka Kmiecik - Мнения и знания польских молодых людей о русских и России на примере студентов русской филологии и экономии Жешувского университета.
 • Lidia Ignas - Булат Окуджава в Польше.
 • Iwona Ksiądz - Роль социальных сетей и коммуникаторов он-лайн в процессе обучения РКИ.
 • Marcelina Łukaszyk - Активные процессы в новейшем русском словообразовании.
 • Konrad Woźniak - Записки иностранного студента.
 •  

  XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesność" - 27.09.2012, Rzeszów
  Obrady sekcji studenckiej


  Wystapienie I. Baran z referatem Вежливость в бизнесе


  Wystapienie K. Dybaś z referatem Макдональдизация – путь к лучшей жизни или угроза современному обществу?


  Wystapienie J. Krzemińskiej z referatem Польские заимствования в русском языке и русские заимствования в польском языке


  Wystapienie M. Nowaka z referatem Межкультурная коммуникация в обмене студенческими группами из Польши и России


  Wystapienie N. Nylec z referatem Английские заимствования в русском яызке – история и современность


  Wystapienie E. Opalińskiej z referatem Речевой этикет в бизнесе


  Wystapienie J. Hamsovszki z referatem К вопросу об использовании фразеологизмов при формировании навыков межкультурной коммуникации (на материале польского и русского языков)

   

  Kadencja 2011/2012

  ZARZĄD SEKCJI

  Prezes: Korsynia KUC

  Wiceprezes: Joanna KRZEMIŃSKA

  Sekretarz: Beata NEPELSKA

  Skarbnik: Agata PĘKALA

   

  Lista Członków Koła Sekcja Ros. Jęz. Biznesu - stan na dzień 07.12.2011

   

  OGŁOSZENIA

   

  PROTOKOŁY, UCHWAŁY I INNE DOKUMENTY

   

  Deklaracja Członkowska

  Umowa o Współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowych na lata 2011-2015

  Załącznik do Umowy o Współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowych na 2011 r.

  Plan działalności na 2012 r.

  Uchwała nr 1

  Uchwała nr 2

  Uchwała nr 3

  Uchwała nr 4

  Uchwała nr 5

  Uchwała nr 6

  Uchwała nr 7

  Uchwała nr 8

  Uchwała nr 9

  Uchwała nr 10

   

  WYDARZENIA

   

  Obrady sekcji studenckiej na XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i współczesnośc"

   

  Новаторство русской филологии - O konferencji w Sankt Petersburgu w 2011 r.

   

  22 lutego 2012 odbyła się Czwarta Wspólna Konferencja KNR i SNO

   


  Wystapienie D. Brezhnevej z referatem Некоторые особенности русской транслитерации


  Wystapienie N. Egorovej z referatem История толковых словарей русского языка


  Wystapienie D. Ivanovej z referatem Использование фразеологизмов в речи


  Wystapienie N. Ivanovej z referatem Русские и польские имена


  Wystapienie M. Movchan z referatem Речевое поведение мужчин и женщин в устной коммуникации


  Wystapienie Y. Nemchenko z referatem Методические рекомендации по использованию дистанционного курса обучения РКИ ”Модный Петербург” на базовом уровне


  Wystapienie A. Sedinko z referatem Наименования лиц по профессии: век минувший и век нынешний


  Wystapienie K. Spiridonovej z referatem Арго в русском литературном языке


  Wystapienie I. Ksiądz z referatem Стереотип русского в сознании представителей трёх поколений поляков

   

  W dniu 20. lutego 2012 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu odbyło się Drugie Seminarium polsko-rosyjskie z udziałem Studentów naszego Koła oraz Studentów z Sankt Petersburga.

  Serdeczne podziękowania za organizację i pomoc dla Korsynii Kuc, Izabeli Baran, Doroty Krogulec i Piotra Barnata!
  Szczególne wyrazy wdzięczności dla Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych - Teresy Ciszek i dla Pani Prof. Ewy Basiak, oraz Uczniów za zaproszenie, wspaniałą organizację, ciekawy program artystyczny i ciepłą, rodzinną atmosferę!

   

  W dniu 13. stycznia 2012 r. odbyło się zebranie Koła Naukowego, na którym z wykładem na temat pracy w firmie z językiem rosyjskim wystąpił nasz absolwent - Kamil Wielgus.

   

  W dniu 26.10.2011 z inicjatywy Prezes Korsynii Kuc oraz Izabeli Baran i przy wsparciu mgr Ewy Basiak - nauczyciela języka rosyjskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mielcu odbyło się I Polsko-Rosyjskie Szkolne Seminarium Językowe z udziałem studentów z Uniwersytetu Państwowego z Woroneża


   
   
   


   
   
   


   
   
   

   

  Informuję, że w dniu 06.10.2011 odbyło się posiedzenie Koła Naukowego Sekcja Języka Biznesu. W wyniku wyborów na kadencję 2011/2012 zostały powołane: na funkcję Prezesa - Korsynia Kuc, Wiceprezesa - Joanna Krzemińska, Sekretarza - Beata Nepelska, Skarbnika - Agata Pękala.

   

  KONFERENCJE

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Польские фирмы и капиталовложения на восточном рынке przez Izabelę Baran podczas Trzeciego wspólnego rosyjsko-polskiego seminarium Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Koła Naukowego Rusycystów , St. Petersburg - 08.02.2012.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Резюме и сопроводительное письмо к резюме - половина успеха в поиске работы przez Aleksandrę Szerląg podczas Trzeciego wspólnego rosyjsko-polskiego seminarium Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Koła Naukowego Rusycystów , St. Petersburg - 08.02.2012.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Невербальные связи – жесты поляков и русских – сходства и различия przez Miłosza Głazia podczas Trzeciego wspólnego rosyjsko-polskiego seminarium Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Koła Naukowego Rusycystów , St. Petersburg - 08.02.2012.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Некоторые аспекты одесского языка, на примере одесско-русского словаря przez Alexeya Serzhanova podczas Trzeciego wspólnego rosyjsko-polskiego seminarium Studenckiego Towarzystwa Naukowego i Koła Naukowego Rusycystów , St. Petersburg - 08.02.2012.

   

   


   
   
   
  Członkowie Koła (K. Kuc., J. Krzemińska, M. Zegar) wraz z Opiekunem Koła (dr. G. Ziętala) i Kierownikiem Katedry Komunikacji Interkulturowej prof. I. Łysakową
  XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesność"
  St. Petersburg - 29-30.09.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Интернационализмы в польско-русской деловой терминологии przez Korsynię Kuc podczas obrad XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg - 30.09.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Виды коммерческих писем и типичные фразы, употребляемые в польской и русской деловой корреспонденции przez Joannę Krzemińską podczas obrad XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg - 30.09.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Прозвища в русском и польском молодёжном сленге przez Magdalenę Zegar podczas obrad XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg - 30.09.2011.

   

  KADENCJA 2010/2011

  ZARZĄD SEKCJI:

  Jakub WOROWSKI – Prezes Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu

  Miłosz GŁAŹ – Wiceprezes Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu

  Agata PĘKALA – Sekretarz Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu

  Joanna KRZEMIŃSKA – Skarbnik Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu

   

  Lista Członków Koła Sekcja Ros. Jęz. Biznesu - na dzień 02.12.2010

  Protokół posiedzenia z dnia 02.12.2010.

  Protokół posiedzenia z dnia 21.12.2010.

  Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 02.12.2010

  Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 21.12.2010

  Uchwała Zarządu nr 3 z dnia 21.02.2011

  Plan działalności Koła na 2011 rok

  Umowa o Współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowych na lata 2011-2015

  Załącznik do Umowy o Współpracy pomiędzy Kołem Naukowym Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowych na 2011 r.

   

  KONFERENCJE


   
   
   
  Wygłoszenie referatu przez doc. Tamarę Matwiejewą podczas obrad II Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów - 21.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu przez Olgę Biriczewską podczas obrad II Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów - 21.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu przez Darię Bykową podczas obrad II Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów - 21.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu przez Marinę Kisielową podczas obrad II Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów - 21.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu przez Walerię Pienkiną podczas obrad II Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Rzeszów - 21.02.2011.

   


   
   
   
  Członkowie Koła na Uniwersytecie im. A. Hercena w Petersburgu - luty 2011.

   


   
   
   
  Podpisanie przez Prezesa Jakuba Worowskiego Umowy o współpracy pomiędzy KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowym w St. Petersburgu, 01.02.2011

   


   
   
   
  Podpisanie przez Przewodniczącą Dzhamilę Rashidową Umowy o współpracy pomiędzy KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckim Towarzystwem Naukowym w St. Petersburgu, 01.02.2011

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Поляки и бизнес (на примере трёх представителей польского бизнеса) przez Jakuba Worowskiego podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Польские популярные бренды в торговой отрасли przez Magdalenę Zegar podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Польская деловая корреспонденция przez Joannę Krzemińską podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Англицизмы в польском языке XXI века (терминосферы: экономика, торговля, финансы и банковское дело) przez Korsynię Kuc podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

   


   
   
   
  Wygłoszenie referatu Образ поколения Колумбов в польской литературе przez Annę Oleniacz podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

   

  WYDARZENIA

  Informujemy, że w dniu 07.02.2011 w Konsulacie Generalnym RP w Sankt Petersburgu odbyło się spotkanie w celu nawiązania współpracy pomiędzy Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu, Kołem Naukowym i Towarzystwem Naukowym. W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Instytutu Polskiego - Cezary Karpiński, Kierownik Katedry Komunikacji Interkulturowej - prof. Irina Lysakova, Z-ca Kierownika Katedry Filologii Rosyjskiej - dr Grzegorz Ziętala, Prezes Koła Naukowego - Jakub Worowski i Przewodnicząca Towarzystwa Naukowego - Dzhamila Rashidova.

  Archiwum Koła Naukowego Rusycystów 2004-2006

  Opiekun Koła Naukowego Rusycystów - dr Anna Żarska

  Badania lingwistyczne Koła Naukowego Rusycystów w 2004 r.

  Grupa lingwistyczna zajmowała się badaniem rozbudowy struktury zdania pojedynczego w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim oraz semantyczno-składniową charakterystyką zdań z członami jednorodnymi w języku rosyjskim i polskim. Efekty badań zostały przedstawione na konferencji Kół Naukowych w Szczecinie - Pobierowie. W kwietniu 2004 r. zostały wygłoszone następujące referaty:

  1. Grzegorz Dańczak, Семантико-синтаксическая характеристика вводных слов и словосочетаний в простом предложении в русском и польском языках.
  2. Agnieszka Gębczyk, О роли однородных определений в структуре предложения в русском и польском языках.
  3. Honorata Mazurek, Из наблюдений над однородными дополнениями в русском и польском языках.

  Referaty po pozytywnej ocenie zostały przyjęte do druku w tomie Świat Słowian w języku i kulturze V. Językoznawstwo, Szczecin 2005.

  Badania lingwistyczne Koła Naukowego Rusycystów w 2005 r.

  W 2005 r. grupa lingwistyczna kontynuowała badania w zakresie:

  1. rozbudowy struktury zdania pojedynczego w języku rosyjskim w porównaniu z językiem polskim,
  2. roli operatorów metatekstowych w polskim i rosyjskim języku pisanym.

  Rezultaty badań również zostały przedstawione na konferencji Kół Naukowych w Szczecinie - Pobierowie oraz Łodzi. W kwietniu 2004 r. łącznie wygłoszono 5 referatów:

  1. Grzegorz Dańczak, O interpunkcji w zdaniach zawierających modulanty w języku rosyjskim i polskim.
  2. Barbara Kiełbasa, О лексической последовательности мыслей в научном тексте
  3. Magdalena Mozdrzeń, Leksemy pełniące funkcję fatyczną w języku rosyjskim i polskim.
  4. Maria Puk, Выражение возможности в русском и польском языках (на материале художественного и научного текстов).

  Ponadto Barbara Kiełbasa wystąpiła z referatem na konferencji Kół Naukowych w Łodzi.

  Wszystkie referaty po pozytywnej ocenie zostały przyjęte do druku w tomie Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo, Szczecin 2006, natomiast artykuły z poprzedniej konferencji ukazały się w tomie Świat Słowian w języku i kulturze V. Językoznawstwo, Szczecin 2005.

  Badania lingwistyczne Koła Naukowego Rusycystów w 2006 r.

  W 2006 r. grupa lingwistyczna kontynuuje badania w zakresie roli operatorów metatekstowych w polskim i rosyjskim stylu naukowym. Ponadto został podjęty temat specyfiki stylu publicystycznego.

  Przygotowywane są kolejne referaty na konferencję Kół Naukowych w Szczecinie - Pobierowie:

  1. Maria Puk, Subiekt semantyczny w nagłówkach prasowych w języku polskim i rosyjskim.
  2. Barbara Kiełbasa, Operatory metatekstowe wprowadzające przeformułowanie w rosyjskim tekście naukowym i ich polskie ekwiwalenty.

  Referaty zostaną opublikowane w kolejnym tomie Świat Słowian w języku i kulturze. Językoznawstwo, natomiast artykuły z poprzedniej konferencji są przyjęte do druku w tomie Świat Słowian w języku i kulturze VI. Językoznawstwo.

  Badania literackie Koła Naukowego Rusycystów w 2005 r.

  Grupa literacka zajmuje się wybranymi zagadnieniami literatury rosyjskiej XIX wieku, zwłaszcza twórczością F. Dostojewskiego, A. Puszkina i F. Tiutczewa. Rezultaty badań zostały przedstawione na konferencji Kół Naukowych w Szczecinie - Pobierowie (kwiecień 2005 r.) w wygłoszonym przez studentkę V roku Beatę Basara referacie Юродивый глазами Толстого и Пушкина. Tekst po pozytywnej ocenie został przyjęty do druku w tomie Świat Słowian w języku i kulturze. Literaturoznawstwo, Szczecin 2006.

  Członkowie Koła Naukowego Rusycystów

  1. Ignas Magdalena
  2. Jakima Agata
  3. Jakima Alicja
  4. Kiełbasa Barbara - przewodnicząca
  5. Krygowska Anna
  6. Łukasz Aleksandra - zastępca przewodniczącej
  7. Manzel Edyta
  8. Mazurek Barbara - sekretarz
  9. Mikrut Marta
  10. Ostasz Michał
  11. Panek Magdalena
  12. Puchała Agata
  13. Puk Maria
  14. Szeliga Bartosz

  (Stan na 27.03.2006)

   

   

  Koło Naukowe Rusycystów Sekcja Lingwokulturoznawcza

  ZARZĄD SEKCJI 2012/2013

  Prezes: Justyna Mróz

  Wiceprezes: Alina Hanasko

  Sekretarz: Anna Zajchowska

   

  OPIEKUN NAUKOWY SEKCJI: dr Anna Żarska

   

  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW W 2012 R.

  Lista członków Sekcji

   

  Drodzy Rusycyści, Nasze Koło Rusycystów Sekcji Lingwokulturoznawczej działa od grudnia ubiegłego roku. Wyszliśmy z inicjatywą owej gazetki, ponieważ sądzimy, że będzie dobrym sposobem na poszerzanie swojej wiedzy, a zarazem zabawę z językiem rosyjskim. Osoby chętne mogą zapisać sie do naszego koła. Czekamy na Wasze opinie, mamy nadzieję, że będą chętni do kupna gazetki za symboliczną cenę. Zachęcamy również do oglądania i czytania aktualności, ciekawostek i humoru zamieszczanych na gazetce ściennej, która będzie uaktualniana co dwa tygodnie.
  Przyjemnej lektury.
  Członkowie Koła Naukowego
  pod kierownictwem dr Anny Żarskiej

   

   

   

  Dnia 11.12.2013 r. o godzinie 12.00 w Katedrze Filologii Rosyjskiej odbył się quiz historyczno-kulturoznawczy. Uczestnikami konkursu byli chętni studenci I i II roku. Ich zadaniem było poprawnie odpowiedzieć na pytania. Czas przewidywany na rozwiązanie testu wynosił 30 minut. Osobami nadzorującymi przebieg wydarzenia byli dr A. Żarska i dr H. Grzyś. Rozdanie dyplomów odbyło się 17.12.2013 r.
  Osoby, które uzyskały najwięcej punktów to:

  1. Aneta Nurcek - I rok
  2. Agata Jaromek - I rok
  3. Joanna Sus – I rok
  4. Vasyl Lylyk – II rok

  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

   

  Koło Naukowe Rusycystów Sekcja Komunikacji Międzykulturowej - Kadencja 2014/2015

  ZARZĄD SEKCJI

  Prezes: Maria Bogulak

  Wiceprezes: Ewa Targ

  Sekretarz: Iwona Łoś

  Skarbnik: Kristina Kiseleva

   

  OPIEKUN NAUKOWY SEKCJI: dr Maria Kossakowska-Maras

   

  Lista Członków Sekcji

   

  Protokół I posiedzenia

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR