Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Koło Naukowe Rusycystów Sekcja Literaturoznawcza - Kadencja 2016/2017

ZARZĄD SEKCJI

Prezes: Maria Sibirnaja

Wiceprezes: Lilija Iwaniuk

Sekretarz: Justyna Kyc

 

OPIEKUN NAUKOWY SEKCJI: prof. dr hab. Nataliia Maliutina

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW W 2012 R.

 

Sekcja Literaturoznawcza SKN Rusycystów działa od 2012 r. W ramach spotkań członkowie Koła prezentują referaty, prowadzą dyskusje naukowe, wychodzą do teatrów w Rzeszowie, przygotowują odczyty sztuk teatralnych. Studenci uczestniczą także w konferencjach naukowych.

 

Wydarzenia

 

W 2014 roku Członkowie Sekcji Literaturoznawczej i Zakład Historii Literatury Rosyjskiej w Katedrze Filologii Rosyjskiej zorganizowali wspólnie z Katedrą Literatury Ukraińskiej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie (Ukraina) Międzynarodową Konferencję-Seminarium Współczesny dramat rosyjski i ukraiński w przestrzeni intermedialnej XXI wieku, a w jej ramach Festiwal Kultury Ukraińskiej. I etap konferencji odbył się w dniach 28-29 kwietnia w Katedrze Filologii Rosyjskiej UR. Podczas konferencji Członkowie Koła wystąpili z referatami naukowymi.
Uczestnicy Koła wzięli także udział w II etapie w/w konferencji w Katedrze Literatury Ukraińskiej Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I.I. Miecznikowa w Odessie (Ukraina) w lipcu 2014 r., podczas którego również zaprezentowali referaty. Konferencja była skierowana głównie do młodych naukowców, badaczy rosyjskiej i ukraińskiej dramaturgii i teatru – studentów, doktorantów oraz doktorów. Zgromadziła ona międzynarodowe grono uczestników, w tym znanych specjalistów (profesorów, doktorów) z zakresu współczesnej dramaturgii z Ukrainy, Białorusi oraz z Polski. Obrady zwieńczył odczyt sztuki znanego współczesnego rosyjskiego dramaturga Mikołaja Kolady KLIN-OBOZ w wykonaniu studentów z Sekcji Literaturoznawczej Koła Rusycystów UR: Mileny Kiper, Kristiny Kiselevej i Marii Sibirnej.
W ramach konferencji w dniu 29 kwietnia 2014 r. odbył się także Festiwal Kultury Ukraińskiej. Podczas Festiwalu zaprezentowane zostały wykłady i odczyty. Po wykładach odbyła się degustacja tradycyjnych wielkanocnych potraw ukraińskich, a następnie rozpoczęły się warsztaty. Zainteresowaniem cieszyły się, miedzy innymi, te dotyczące miejsca języka ukraińskiego w rodzinie języków słowiańskich oraz różnic gramatycznych i leksykalnych między językiem ukraińskim i polskim. Uczestnicy uczyli się jak zrobić tradycyjną ukraińską Lalkę-Motankę i zapoznali się z metodami zdobienia pisanek. Podczas Festiwalu prezentowane było także rękodzieło (hafty, obrazy na szkle), nie zabrakło również pieśni ukraińskich. Zaproponowane tematy wystąpień oraz przeprowadzone warsztaty spotkały się z żywą reakcją słuchaczy, pomogły lepiej zrozumieć naszych sąsiadów i zostawiły niezatarte wspomnienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR