Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Koło Naukowe Rusycystów Sekcja Slawistyczna


ZARZĄD KOŁA W ROKU 2016/17

 • Opiekun naukowy koła: dr Jolanta Kur-Kononowicz
 • Prezes: Kateryna Harpula III r./li>
 • Wiceprezes: Natalia Kilar III r./li>
 • Sekretarz: Karolina Konieczny (i skarbnik) III r./li>
 • Koordynator ds. badań naukowych: Alicja Harapiuk II r./li>
 • Członek Zarządu: Mariola Matuszek II r./li>
 • Członkowie organizacji upoważnieni do jej reprezentowania: Milena Kiper I dok, Katarzyna Oleszek II r., Agata Pazdro III r.
 • Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów (SSKNR) w roku akademickim 2016/2017 czynnie uczestniczyła w promowaniu kierunku filologia rosyjska wśród tegorocznych absolwentów szkół średnich w ramach Salonu Maturzystów UR (18.11. 2016 r.). Członkowie SSKNR reprezentowali działalność sekcji na Festiwalu Języka Rosyjskiego (zorganizowanym przez Katedrę Filologii Rosyjskiej UR), który odbył się 24.02.2017 r. Najważniejszym tegorocznym wydarzeniem SSKNR było zorganizowanie i przeprowadzenie Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Syberia oczami zesłanego dziecka (31.03.-01.04.2017 r.), uczestnikami której byli m. in. historycy, badacze literatury, prawnicy, politolodzy, pedagodzy, przyszli dziennikarze z Polski, Rosji (w tym z Syberii), Ukrainy, Wietnamu. Na konferencję przybyli studenci, doktoranci, młodzi pracownicy nauki z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wrocławskiego, Szczecińskiego, Jagiellońskiego, nauczyciele i uczniowie ze szkół rzeszowskich.
  Konferencja odbywała się pod patronatem honorowym Oddziału IPN w Rzeszowie, dzięki któremu uczestnicy mogli podziwiać wystawę Sybiracy. Zesłańcy. Deportowani. Patronatem medialnym konferencję objęli: TVP 3 Rzeszów, Katolickie Radio Via, Polskie Radio Rzeszów oraz Gazeta Codzienna „Nowiny” (m. in. w „Magazynie Kulturalnym” TVP3 Rzeszów oraz w Radio Rzeszów ukazały się krótkie relacje z konferencji).
  Na konferencję przybyli m. in.: prof. dra hab. Marek Koziorowski – rektor UR, prof. dr hab. Zenon Ożóg – dziekan Wydziału Filologicznego UR, prof. dr hab. Andrzej Bonusiak – dyrektor Instytutu Historii UR.
  Relacja z tego wydarzenia naukowego ukazała się w Gazecie Uniwersyteckiej nr 3/2017 (98). Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego zapowiada cykl tematyczny szeregu konferencji o tematyce syberyjskiej. Rezultatem konferencji stanie się oddana do druku monografia tematyczna Syberia – historia, ludzie. Odbiorcami publikacji mogą być ludzie młodzi, dla których monografia jest źródłem wiedzy o czasach syberyjskich zesłań i ludziach, których losy wiążą się z tymi wydarzeniami. Publikacja jest adresowana też do osób zainteresowanych tematyką syberyjską oraz do tych, którzy żyją i pamiętają czasy zesłań (dokument czasów ich młodości).
  Publikacja ma charakter interdyscyplinarny, rozwija wiedzę w zakresie kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii itp. Materiałem źródłowym służą wspomnienia zesłańców na Syberię. Metoda kulturologiczna pozwala sięgnąć do różnych aspektów związanych z tematyką syberyjską.
  Sekcja slawistyczna KNR zorganizowała spotkanie z prof. dr hab. Natalią Niagołową z Uniwersytetu im. Świętego Cyryla i Metodego w Tyrnowie Wielkim (Bułgaria) (26.04.2017 r.).
  W ramach spotkań sekcji slawistycznej koła naukowego rusycystów odbywał się lektorat języka bułgarskiego i ukraińskiego. We wrześniu koło naukowe wzięło udział w II edycji Festiwalu Nauki (17-18 IX 2017 r.), który odbył się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce (k/Rzeszowa). Impreza ta skierowana była do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym głównie do uczniów i nauczycieli ze szkół wszystkich szczebli z całego województwa podkarpackiego. SSKNR przygotowało stanowisko popularno-naukowe, które pozwoliło na głębsze zapoznanie się uczestników Festiwalu z Katedrą Filologii Rosyjskiej UR i przyczyniło się w znacznym stopniu do promocji naszego kierunku.

  ZARZĄD SEKCJI

  Prezes: Kateryna Kozak

  Wiceprezes: Karolina Konieczny

  Sekretarz: Edyta Ziemlańska

  Skarbnik: Milena Kiper

  Koordynator ds. badań naukowych: Mariola Fiodorek

  Członek Zarządu: Justyna Szpyra

  Członkowie organizacji upoważnieni do jej reprezentowania: Kristina Kisieliewa, Adrianna Sas, Gabriela Malec, Roberta Kantor

   

  Lista członków SKN w roku akademickim 2015/2016:

  1. Biedak Kinga
  2. Czerwonka Anita
  3. Dąbek Gabriela
  4. Fiodorek Mariola
  5. Kantor Roberta
  6. Kilar Natalia
  7. Kiper Milena
  8. Kiseleva Kristina
  9. Kolbusz Magdalena
  10. Konieczny Karolina
  11. Koszarny Aleksander
  12. Kozak Kateryna
  13. Kubala Kinga
  14. Lenart Mateusz
  15. Malec Gabriela
  16. Nicko Agata
  17. Osóbka Katarzyna
  18. Potocka Monika
  19. Ptasznik Aleksandra
  20. Rudna Klaudia
  21. Rusin Maria
  22. Sas Adrianna
  23. Sawczak Anna
  24. Szara Klaudia
  25. Szpyra Justyna
  26. Świst Aleksandra
  27. Ziemlańska Edyta
  28.  

   OPIEKUN NAUKOWY SEKCJI: dr Jolanta Kur-Kononowicz

    

   Sekcja Koła Naukowego Rusycystów pod nazwą Slawistyczne Koło Naukowe ma na celu rozwijanie zainteresowań językoznawczych studentów. Celem działalności koła jest także uczestnictwo w międzynarodowych projektach badawczych z zakresu językoznawstwa, poszerzanie wiedzy studentów o języku i kulturze rosyjskiej w porównaniu z innymi narodami słowiańskimi oraz współpraca w tym zakresie z innymi kołami naukowymi, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach naukowych (np. w kwietniu b.r. nasza studentka wystąpiła z referatem na konferencji pragmalingwistycznej w Pobierowie). Koło powstało dopiero w grudniu ubiegłego roku, ale już zorganizowano spotkania naukowe, na których zostały wygłoszone referaty m.in. na temat pochodzenia języków, hipotez dotyczących praojczyzny Słowian, systemów pisma i alfabetów. 15 marca b.r. członkowie koła uczestniczyli w interesującym wykładzie księdza dra Marka Wojnarowskiego z Przemyśla Symbolika ikony. W ramach koła odbywa się lektorat języka bułgarskiego. Członkowie koła co miesiąc aktywnie uczestniczą w wieczorkach muzyki słowiańskiej w klubie Undergrand w Rzeszowie (prezentacja muzyki słowiańskiej).
   SKN aktywnie uczestniczyło w Festiwalu Kół Naukowych UR, który odbył się 12.04.2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz zdobyło certyfikat za reprezentowanie UR na Targach Kół Naukowych i Organizacji Studenckich miasta Rzeszowa w dniu 26.04.2016 r.
   SKN posiada swoje logo i stronę internetową

    

   Działalność Sekcji

    

   ARCHIWUM SEKCJI

   SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA NAUKOWEGO RUSYCYSTÓW W 2012 R.

   Deklaracja Członkowska

   Lista członków Sekcji

   Protokół nr 1 z posiedzenia wyborczego z dnia 20.01.2012

   Plan działalności na 2013 r.

   Plan działalności na 2012 r.

    

   OGŁOSZENIA

   W tym roku akademickim 2013/14 pierwsze spotkanie Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Slawistyczna odbędzie się 22 października (wtorek) o godzinie 12.30 w sali 305. Na zebraniu wszyscy dotychczasowi członkowie i nowi sympatycy wypełnią Deklaracje Członkowskie. Przeprowadzone zostaną również wybory nowego zarządu. W związku z tym poszukujemy kandydatów do zarządu Sekcji. Na zebraniu przeprowadzimy dyskusję na temat działalności Koła i zapisy na 'spotkania z operą rosyjską i słowiańską' - 3 opery na żywo z Metropolitan Opera w kinie Zorza i jedna opera w wersji filmowej w cenie 126zł. Cena obejmuje bilet wstępu na następujące opery : 26 października 2013 godzina 18:55 "NOS" Dymitr Szostakowicz, 8 luty 2014 godzina 18:55 "RUSAŁKA" Antonin Dvorak, 1 marca 2014 godzina 18:00 "KNIAŹ IGOR" Aleksander Borodin, 5 marca 2013 godzina 18.00 "EUGENIUSZ ONIEGIN" Piotr Czajkowski. Każdy z uczestników otrzyma program przygotowany przez studentów i będzie mógł uczestniczyć również w prezentacji omawiającej każdą z oper. Bilet wstępu na pojedynczą operę w kasie kina kosztuje 50zł a program 10zł.

   Koło slawistyczne przy Katedrze Filologii Rosyjskiej poszukuje osób, które chcą zaangażować się w promowanie kultury wschodniej (rosyjskiej, ukraińskiej etc.) poprzez muzykę.
   Osoby, które chciałyby z nami stworzyć nieoficjalny wieczorek z muzyką na żywo w pubie, prosimy o kontakt mailowy. Mile widziane osoby potrafiące śpiewać, grać na gitarze bądź innych instrumentach.
   Justyna Bury – jus.bury@wp.pl
   Maria Rusin – rumauria@gmail.com

    

   Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów zaprasza na spotkanie z księdzem Dariuszem Bojczykiem - proboszczem w cerkwi Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z Miry Licyjskiej do Bari.
   Ksiądz wygłosi wykład pt. „Rola języka staro-cerkiewno-słowiańskiego w cerkwi prawosławnej”.
   Spotykanie odbędzie się 15 stycznia (wtorek) o godzinie 13.00 w sali 305.
   Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do przybycia.

    

   WYDARZENIA

    

   Wydarzenia w roku 2015/16 i 2016/17

    

   Wieczorek z muzyką słowiańską. 10.12.2013

    

    

    

    

    

    

   XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesnośc", Odessa

   Sprawozdanie z pobytu w Odessie

    

    

    

    

   Program konferencji

   Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Z. Czapigi Rusycysta na rynku pracy

   Referat M. Bogulak Rusycysta na rynku pracy

   Referat Bariery w komunikacji Polaków i Rosjan – stereotypy i różnice w kulturach biznesowych

   Prezentacja Mały ruch graniczny

    

   W dniu 22 maja 2013 w Tawernie Żeglarskiej odbył się Wieczorek z muzyką słowiańską, który zorganizowała Sekcja Slawistyczna Koła Naukowego Rusycystów.

    

    

    

    

    

    

    

    

   W dniach 18-19 maja 2013 kilka osób z naszego Koła uczestniczyło w programie artystycznym, wystawach, projekcjach filmów i prelekcjach zorganizowanych w ramach XXIII Kermeszu w Olchowcu. Zwiedzilśmy także cerkiew w Chyrowej i kościół w Haczowie.

    

    

    

    

    

    

    

   W dniach 19.02/26.02/5.03/12.03/19/03 w ramach Spotkań dyskusyjnych z operą i muzyką Leoša Janačka dr Marcin Grygiel przedstawi informację o studiach MBA i szkolenie z personal brandingu "Budowanie marki osobistej i planowanie własnej kariery".

    

   Spotkania dyskusyjne z operą i muzyką Leoša Janačka

    

   Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na pierwsze w tym roku zebranie Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Slawistyczna, które odbędzie się 23 października (wtorek) w godzinach 11.30-13.00. Na zebraniu przyjmiemy nowych uczestników, przeprowadzimy dyskusję na temat działalności Koła i obozu językowego w Hiszpanii. Naszym gościem będzie pani dr Iwona Piętak dziennikarz Radia Rzeszów i rusycystka, która redaguje audycje dla mniejszości ukraińskiej w Polsce. W związku z koniecznością wystawiania zaświadczeń dla uczestników Koła, w tym roku na wszystkich naszych spotkaniach będzie ewidencjonowana obecność.

    

   W tym roku organizujemy dwa wyjazdy. Pierwszy w dniach 18-20 maja 2012 do Olchowca na łemkowski Kermesz, drugi do Zdyni na jubileuszową Watrę, która będzie odbywać się od 20 do 22 lipca 2012. Osoby zainteresowane wyjazdami prosimy o kontakt.

   Obóz naukowy Zdynia 20-22 lipca 2012

    

    

    

    

    

   Delegaci Sekcji Slawistycznej na XXII Łemkowskim Kermeszu w Olchowcu - 19-20.05.2012.

    

    

    

    

   W dniu 10 maja 2012 odbyło się zebranie Sekcji Slawistycznej, na którym referat zaprezentował Alexey Serzhanov Analiza porównawcza tekstów utworów rapowych w językach słowiańskich i Piotr Barnat Wulgaryzmy odzwierzęce w języku polskim i rosyjskim

   .

    

    

    

    

   W lutym zebranie Sekcji Slawistycznej odbyło się 22 lutego. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami referat pt."Łemkowie w Polsce, Rusini w Europie - dezintegracja języka czy szansa na odrodzenie?" wygłosił dr Marcin Grygiel.

    

   W dniu 06.03.2012 uczestniczyliśmy w pokazie filmu „Ja, Hucuł”. Gościem specjalnym był pan dr Krzysztof Ruszel, dyrektor Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie, który ciekawie skomentował ten film i omówił szerszy kontekst, w jakim on jest osadzony. Pokazał też swoje zdjęcia z Huculszczyzny i podzielił się swoimi wspomnieniami. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas.

    

   W dniu 09.03.2012 zorganizowaliśmy projekcję filmu „Зона Замфирова” poprzedzoną prelekcją pt. „Zona Zamfirova jako przykład eskapizmu we współczesnym kinie serbskim”.
   Informacje o filmie:
   Zona Zamfirova (Serbian Cyrillic: Зона Замфирова) is a 2002 comedy-drama film directed by Zdravko Šotra. It is based on the 1906 book by Serbian author Stevan Sremac. The film contains the local Torlakian vernacular (dialect) of the Serbian language of Niš instead of standard Serbian, making the film to a certain extent incomprehensible to speakers of other dialects.
   The film is the most watched Serbian movie ever, having been seen by a total of 1.2 million people in theater release in Serbia, and 1.6 million when Montenegro and Republika Srpska are counted (the only other territories where it had a general theater release) [source: Wikipedia]
   Historia miłości Zony - córki zamożnego kupca i Maneta. Akcja dzieje się w Niszu (miasto w Serbii, przy granicy z Bułgarią), w początkach XIX wieku (Filmweb).

    Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR