Katedra Filologii Rosyjskiej UR
Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kryteria oceny prac pisemnych

W Katedrze Filologii Rosyjskiej wprowadza się następujące kryteria oceny testów i wypracowań z Praktycznej nauki języka rosyjskiego:

I. KRYTERIA OCENY TESTÓW Z PNJR

Rok % Ocena
I-III
I MU
II MU
70-80 Dst
80,5-85 Dst+
85,5-95 Db
95,5-98 Db+
98,5-100 Bdb

Przy ocenie bierzemy pod uwagę błędy leksykalne, gramatyczne i ortograficzne.

Za 1 błąd leksykalny odejmujemy - 1 pkt, za 1 błąd gramatyczny, ortograficzny - po 0,5 pkt.

 

II. KRYTERIA OCENY WYPRACOWAŃ

  1. Za treść zgodną z tematem - 5 pkt.
  2. Za kompozycję, styl - 5 pkt.
  3. Za gramatykę - 5 pkt.
  4. Za ortografię, interpunkcję - 5 pkt.
  5. Za leksykę - 5 pkt.

Za każdy błąd odejmujemy 0,5 pkt.

Pkt. Ocena
13-15 Dst
15,5-18 Dst+
18,5-22 Db
22,5-24 Db+
24,5-25 Bdb

Dr Grzegorz Ziętala

Z-ca Kierownika Katedry

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR