Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Rosyjskiego Języka Biznesu

Joanna Krzemińska

WICEPREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2011/2012)
Studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia, spec. translatoryka
SKARBNIK Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2010/2011)

e-mail"tytuł licencjata: filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu z jęz. angielskim - Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

 

Publikacje:

  1. Польская и русская деловая корреспонденция, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 64-70.
  2. Виды коммерческих писем и типичные фразы, употребляемые в польской и русской деловой корреспонденции, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 165-170.
  3. Письменное общение между Польшей и Россией в сфере бизнеса, [в:] Н.И. Белунова, А.С. Крайнова (ред.), Язык и культура в современном мире: актуальные проблемы и тенденции развития, Санкт-Петербург 2012, с. 137-143.

Pozostałe artykuły:

  1. Młodzi na konferencji „Rusycystyka i współczesność” w Sankt Petersburgu [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2011 (70), Rzeszów 2011, s. 66-67 (współautorzy: M. Zegar, K. Kuc).

 

Udział w konferencjach:

  1. I Studencka Konferencja Naukowa KNR UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu im. Hercena, St. Petersburg, 08.02.2011.
  2. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg, 29-30.09.2011.

 


 
 
 
Wygłoszenie referatu Виды коммерческих писем и типичные фразы, употребляемые в польской и русской деловой корреспонденции przez Joannę Krzemińską podczas obrad XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg - 30.09.2011.

 

 
 
 
Wygłoszenie referatu przez J. Krzemińską podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR