Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Rosyjskiego Języka Biznesu

Korsynia Kuc

PREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2011/2012)
Studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia, spec. rosyjski i angielski język biznesu.

e-mail"

tytuł licencjata: filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu z jęz. angielskim - Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

 

Publikacje:

Artykuły naukowe:

  1. Англицизмы в польском языке XXI века (терминосистемы: экономика, торговля, финансы и банковское дело), [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 71-75.
  2. Интернационализмы в польско-русской деловой терминологии, [w:] И.П. Лысакова, (ред.), Русистика и современность. Том I. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация, Изд-во „Северная звезда”, Санкт-Петербург 2011, с. 121-126.

Pozostałe artykuły:

  1. Z pierwszą wizytą w mieście Piotra I [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 3/2011 (68), Rzeszów 2011, s. 53-55 (współautor M. Zegar, M. Szewczyk).
  2. Młodzi na konferencji „Rusycystyka i współczesność” w Sankt Petersburgu [w:] Gazeta Uniwersytecka, nr 5/2011 (70), Rzeszów 2011, s. 66-67 (współautor M. Zegar, J. Krzemińska).

 

Udział w konferencjach:

  1. I Studencka Konferencja Naukowa KNR UR i Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu im. Hercena, St. Petersburg, 08.02.2011.
  2. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg, 29-30.09.2011.

 


 
 
 
Członkowie Koła (K. Kuc., J. Krzemińska, M. Zegar) wraz z Opiekunem Koła (dr. G. Ziętala) i Kierownikiem Katedry Komunikacji Interkulturowej prof. I. Łysakową
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rusycystyka i Współczesność"
St. Petersburg - 29-30.09.2011.

 


 
 
 
Wygłoszenie referatu Интернационализмы в польско-русской деловой терминологии przez Korsynię Kuc podczas obrad XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", St. Petersburg - 30.09.2011.

 


 
 
 
Wygłoszenie referatu Англицизмы в польском языке XXI века (терминосферы: экономика, торговля, финансы и банковское дело) przez Korsynię Kuc podczas obrad I Wspólnej Konferencji Naukowej KNR Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu i Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Petersburg - 08.02.2011.

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR