Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Rada Katedry Filologii Rosyjskiej

Agnieszka Majka
członek Rady Katedry Filologii Rosyjskiej (2009-2011)
e-mail"

Tytuł licencjata: Uniwersytet Rzeszowski, 2009 r. - filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu.

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r. - filologia rosyjska, specjalizacja rosyjski język biznesu.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR