Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

Mgr Katarzyna Guzior
asystent

 

e-mail: kasia.marszal@vp.pl

 

Tytuł licencjata:filologia angielska - Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r.

Tytuł magistra: filologia rosyjska - Uniwersytet Rzeszowski, 2004 r.; filologia angielska - Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice, 2007 r.

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Miejsce sprawności czytania w programach nauczania języków obcych.

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego, Praktyczna nauka języka angielskiego, Metodyka nauczania języka rosyjskiego.

 

Artykuły

  1. Antycypacja jako jeden z podstawowych mechanizmów w procesie czytania w nauczaniu języków obcych, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 45-51, Rzeszów.
  2. Функция и значение вероятностного прогнозирования в процессе чтения, [w:] I. Łysakowa (red.), Русистика и современность. Том 2. Диалог культур в преподавании русского языка и русской словесности, "Mirs", St. Petersburg 2008, s. 374-379.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR