Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Materiały do zajęć

  1. Minimum syntaktyczne


  2. Muzyka, kino, teatr
  3. Prezentacje multimedialne (otwieraj w Internet Explorer)
  4. Metodyka nauczania języka rosyjskiego
  5. Rosyjski język biznesu
  6. Kryteria oceny prac pisemnych.

  7. Runet
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR