Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Lingwokulturoznawczej - Kadencja 2012/2013

Justyna MRÓZ

PREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Lingwokulturoznawcza

e-mail"

Studentka III roku studiów stacjonarnych I stopnia, specjalizacja nauczycielska - główna: język rosyjski, spec. dodatkowa: język angielski

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR