Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Rosyjskiego Języka Biznesu - Kadencja 2012/2013

Marcin NOWAK

PREZES Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu

e-mail"

Student III roku studiów stacjonarnych I stopnia, specjalizacja rosyjski i angielski język biznesu

 

 

 

 


Wystapienie M. Nowaka z referatem Межкультурная коммуникация в обмене студенческими группами из Польши и России na XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rusycystyka i Współczesność", 27.09.2012, Rzeszów

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR