Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


O Katedrze

  

Początki rusycystyki rzeszowskiej sięgają roku 1965, kiedy to powstała Katedra Historii Literatury Rosyjskiej, kierowana przez doc. dra Aleksandra Dorosa.
W roku 1975 w ramach ówczesnej Katedry powołano trzy Zakłady: Zakład Literatury Rosyjskiej i Radzieckiej, Zakład Języka Rosyjskiego i Zakład Metodyki Nauczania Języka Rosyjskiego.
Od roku 1976 Katedra ma stałą siedzibę w budynku przy al. Rejtana 16B, który od 28.02.2014 posiada adres al. mjr W. Kopisto 2b.
W latach 1981-2010 Katedra nosiła nazwę Instytutu Filologii Rosyjskiej, Dyrektorem którego był prof. dr hab. Marian Bobran (do 2005 r.) i dr hab., prof. UR Antoni Paliński (do 2010 r.).
Od przekształcenia Instytutu w Katedrę w 2010 r. kierował nią dr hab., prof. UR Kazimierz Prus (do 2012 r.)
W latach 2012-2015 Katedrą kierował dr Grzegorz Ziętala, w latach 2015-2016 Katedrą kierowała prof. dr hab. Zofia Czapiga, a w latach 2016-2017 Katedrą kierowała, jako p.o. Kierownika, dr Małgorzata Dziedzic.

Dzisiaj prowadzimy badania naukowe w:

Proces dydaktyczny w Katedrze Filologii Rosyjskiej jest realizowany pod kierunkiem 19 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych, wśród których (na dzień 01.10.2017) jest:

  • 4 samodzielnych pracowników naukowych (w tym - 3 profesorów tytularnych, 1 profesor nadzwyczajny UR),
  • 14 doktorów,
  • 1 magister.

W Katedrze pracuje także 1 pracownik naukowo-techniczny.

Katedra uzyskała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej i dzięki programom studiów dostosowanym do wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji posiada uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku "filologia", specjalność "filologia rosyjska".

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR