Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Opiekunowie lat w roku akad. 2016/2017

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

I rok - dr Agnieszka LIS-CZAPIGA

II rok - dr Anna ŻARSKA

III rok - dr Magdalena WOŚ

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA

I rok - dr Katarzyna BUCZEK

II rok - dr Anna STASIENKO

 

Zakres obowiązków i kompetencji opiekuna roku

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR