Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zarząd Koła Naukowego Rusycystów Sekcji Rosyjskiego Języka Biznesu

Agata Pękala

SKARBNIK Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2011/2012)
Studentka I roku studiów stacjonarnych II stopnia, spec. rosyjski i angielski język biznesu
SEKRETARZ Koła Naukowego Rusycystów Sekcja Rosyjskiego Języka Biznesu (2010/2011)
e-mail"

tytuł licencjata: filologia rosyjska, specjalizacja komunikacja interkulturowa w sferze biznesu z jęz. angielskim - Uniwersytet Rzeszowski, 2011 r.

 

 

Publikacje:

  1. Stereotyp Rosjanina w Polsce, [w:] G. Ziętala, L. Pavlovska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Zeszyt 68/2011. Glottodydaktyka 3. Cz. 2. Komunikacja w sferze biznesu i dialog kultur, Wyd. UR, Rzeszów 2011, s. 89-95.
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR