Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Praktyka pedagogiczna - studia I stopnia

W przypadku zakończenia praktyki pedagogicznej rachunek od nauczycieli (NOWY WZÓR z dnia 19.04.12!!!) w celu wypłacenia im wynagrodzenia za opiekę, należy złożyć w sekretariacie Katedry natychmiast po zakończeniu praktyki.
W rachunku nauczyciel powinien wpisać w pozycji "Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu": "Opieka nad praktyką pedagog. studentki/studenta .... - filologia rosyjska".
Drukować dwustronnie!

 

Katedra Filologii Rosyjskiej ogłasza Terminarz praktyk na rok akademicki 2017/18

 

INFORMACJA O PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STAC. I STOPNIA!

- Regulamin praktyk pedagogicznych

- Harmonogram lekcji.

- Konspekt lekcji.

- Karta informacyjna.

- Arkusz hospitacyjny

- Druk zgody na odbycie praktyk

- Karta obserwacji

- Wzór podania o zmianę terminu praktyki

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR