Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Praktyka zawodowa - studia studia I i II stopnia

Katedra Filologii Rosyjskiej ogłasza Terminarz praktyk na rok akademicki 2017/2018.

 

UWAGA!
Każda praktyka powinna trwać minimum 2 tygodnie.
Niedopuszczalne jest rozpoczynanie praktyki bez wcześniejszego dostarczenia Druku zgody lub dostarczanie Druku zgody przy składaniu dokumentacji z odbytej praktyki oraz składanie dokumentacji praktyki po kilku miesiącach od jej zakończenia. Takie czynności mogą spowodować brak zaliczenia przedmiotu.
Wypełnione i podpisane w firmach druki zgody należy dostarczyć opiekunom praktyk do 15.04.2017 - w przypadku praktyki we wrześniu.
Zaliczenie praktyki następuje w sesji poprzez wpis do Karty zaliczeń, Indeksu - raz w danym semestrze i drugi raz - na stronach Indeksu "Praktyki", gdzie należy wpisać rok studiów, czas trwania praktyki (okres od.. do..), nazwę instytucji.

 

- Regulamin praktyk zawodowych, Druk zgody, Karta inforamcyjna.

- Wzór podania o zmianę terminu praktyki

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR