Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Rada Katedry

 

RADA KATEDRY FILOLOGII ROSYJSKIEJ

  1. dr Małgorzata DZIEDZIC – p.o. Kierownik Katedry,
  2. dr Maria KOSSAKOWSKA-MARAS – Zastępca Kierownika Katedry,
  3. prof. dr hab. Zofia CZAPIGA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Porównawczego,
  4. dr hab., prof. UR Ewa DŹWIERZYŃSKA – Kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego,
  5. prof. dr hab. Kazimierz PRUS – Kierownik Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej,
  6. prof. dr hab. Nataliia MALIUTINA – przedstawiciel samodzielnych pracowników naukowych,
  7. dr Anna ŻARSKA – przedstawiciel nauczycieli akademickich z tytułem magistra i stopniem doktora,
  8. Edyta Ziemlańska – przedstawiciel studentów.

 

Regulamin Katedry Filologii Rosyjskiej

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR