Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Różne

 

MAPRJAŁ / МАПРЯЛ

Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Российские журналы

rambler.ru

yandex.ru

aport.ru

Орфографический словарь

"Русский язык за рубежом"

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR