Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Sekretariat

Asystent Kierownika
mgr Małgorzata Bartyzel m.a.bartyzel@op.pl
872 12 20
gab. 314
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR