Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Sesja 2010 - A.P. Czechow - w 150-lecie urodzin

 

Sesja naukowa - A.P. Czechow - w 150-lecie urodzin

 

Program Sesji

 

Dni Rosji w województwie podkarpackim - plan imprez

 

W dniu 15.10.2010 w Sali Rady Wydziału Filologicznego odbyła się Sesja Naukowa pt. "A.P. Czechow - w 150-lecie urodzin". Sesję otworzył Kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej dr hab. prof. UR Kazimierz Prus oraz Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.

Ze strony Współorganizatorów Sesji udział wzięli: Barbara Krzanowska-Kuszaj - Wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód w Krośnie, Nina Latusek - Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Rosyjska w Warszawie i Andriej Potiomkin - Dyrektor Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z okazji Sesji Naukowej odbyło się otwarcie wystawy "Rosja Czechowa" w sali 305 w Katedrze Filologii Rosyjskiej

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obrady Sesji Naukowej

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR