Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Studia Stacjonarne

W roku akad. 2016/2017 Katedra Filologii Rosyjskiej kształci w następujących specjalizacjach na kierunku Filologia, specjalność filologia rosyjska:

 • Studia PIERWSZEGO STOPNIA (3-letni licencjat z filologii rosyjskiej):
  • grupa bez specjalizacji (wybór po I roku): ( I rok )
  • specjalizacja: rosyjski i angielski język biznesu: ( II rok i III rok )
  • specjalizacja: translatoryka ( II rok)
  • specjalizacja: nauczycielska ( II rok)
 • Studia DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie magisterium z filologii rosyjskiej):
  • specjalizacja: rosyjski i angielski język biznesu (II rok)
  • specjalizacja: translatoryka (I rok; II rok)

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR