Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

mgr Anna Toczyńska-Pęksa
asystent

 

e-mail: a.toczynska@gmail.com
tel. 17 872 12 23
gab. 312.

 

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2009 r. - filologia rosyjska

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: liryka P. Wiaziemskiego

 

Prowadzone zajęcia: Historia literatury rosyjskiej, Praktyczna nauka języka rosyjskiego.

 

Rozdział w monografii:

 1. Obraz przyrody w późnej liryce Piotra Wiaziemskiego[w:] K. Prus, A. Lis-Czapiga (red.), Literatura rosyjska wobec historii i wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 19-34.

 

Artykuły naukowe:

 1. Антон Чехов и воспитание детей (образ семьи и родителей в рассказах Чехова), [w:] Język, Kultura i Świat Roślin, red. E. Komorowska, D.Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 287-291.
 2. Антон Чехов и воспитание детей (образ школы и учителей и в рассказах Чехова), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka, Szczecin 2009, s. 95-99.
 3. Образ старости в поздней лирике П. А. Вяземского [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 74-80.
 4. Лирика П.А. Вяземского 50-, 60-, 70-х годов XIX в. в контексте традиции романтизма (проблема художественной целостности) [w:] N. Maliutina, A. Lis-Czapiga (red.), Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wyd. UR, Rzeszów 2014, s. 35-59.

 

Inne publikacje:

 1. Sprawozdanie: Sesja naukowa A.P. Czechow w 150-lecie urodzin, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” Nr 1, 2011, s. 104-105.
 2. Sprawozdanie: Jubileuszowa sesja Czechowowska u rusycystów, [w:] „Gazeta Uniwersytecka” Nr 1, 2011, s. 22.

 

Udział w konferencjach krajowych:

 1. IV 2009 – XI Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” w Pobierowie
 2. IV 2010 – XII Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Świat Słowian w języku i kulturze” w Pobierowie
 3. X 2010 – „A. Czechow – 150-lecie urodzin” – jubileuszowa sesja Czechowowska -Uniwersytet Rzeszowski
 4. IX 2012 – Ogólnopolska Konferencja Doktorantów-Filologów: Filologiczne Konteksty Współczesności - Uniwersytet Rzeszowski

 

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 1. IX 2012– XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rusycystyka i Współczesność” w Rzeszowie

 

Podwyższanie kwalifikacji:

 1. V 2012 – Udział w szkoleniu "Aktywne metody pracy z grupą" w ramach projektu "Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu"
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR