Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


OFERTA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Katedra Filologii Rosyjskiej współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

w ramach umów bilateralnych:

w ramach Programu LLP/Erasmus:

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus - informacje

 

Osoby odpowiedzialne za wymianę międzynarodową:

  • współpraca w ramach Programu Erasmus - Koordynator Kierunkowy ECTS/Erasmus - dr Maria Kossakowska-MAras
  •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR