Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


OFERTA WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

Katedra Filologii Rosyjskiej współpracuje z następującymi uczelniami zagranicznymi:

w ramach umów bilateralnych:

w ramach Programu LLP/Erasmus:

  • z Uniwersytetem w Tromsø w Norwegii - wymiana nauczycieli (1 tydzień) i studentów (2 semestry) - w ramach Programu LLP/Erasmus,
  • z Bałtycką Akademią Międzynarodową w Rydze na Łotwie - wymiana nauczycieli (1 tydzień) i studentów (2 semestry), organizacja konferencji "Rusycystyka i Współczesność" - w ramach Programu LLP/Erasmus,

 

Wyjazdy w ramach programu Erasmus - informacje

 

Osoby odpowiedzialne za wymianę międzynarodową:

  • współpraca w ramach Programu Erasmus (Tromsø, Ryga) - Koordynator Kierunkowy ECTS/Erasmus - dr Grzegorz Ziętala
  • wspólpraca z Instytutem im. A. Puszkina (Moskwa) - Koordynator ds. Wyjazdów Studentów do Rosji - dr Anna Stasienko
  • Uwaga - na rok akad. 2015/2016 została wstrzymana przez stronę rosyjską współpraca z naszą Katedrą. W związku z tym nie planuje się wymiany studenckiej.

      Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR