Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Kadra Naukowa

mgr Barbara Wszołek
asystent

 

e-mail: b.ras@onet.eu

 

Tytuł licencjata: Uniwersytet Rzeszowski, 2005 r. - zarządzanie marketingowe, 2005 r.

Tytuł magistra: Uniwersytet Rzeszowski, 2005 r. - filologia rosyjska

 

Zakres prowadzonych badań naukowych: Internet jako współczesny środek komunikacji językowej

 

Prowadzone zajęcia: Praktyczna nauka języka rosyjskiego  Metodyka nauczania języka rosyjskiego.

 

Artykuły

  1. Komputer w nauczaniu języków obcych, 2007, [w:] A. Paliński, E. Dźwierzyńska, (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego UR, nr 43, Seria Filologiczna, Glottodydaktyka 2, s. 69-76, Rzeszów.
  2. Потребность в обучении специальному русскому языку на экономических факультетах в высших учебных заведениях в Польше, [w:] A. Paliński, G. Ziętala, (ред.), Современные проблемы глоттодидактики, Rzeszów 2009, Wyd. UR, c. 192-196.

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR