Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Wybory

Rzeszów, 19.11.2008

Instytutowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 13.11.2008 na funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej na kadencję 2008-2012 został wybrany dr Grzegorz Ziętala.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

Rzeszów, 06.11.2008

Instytutowa Komisja Wyborcza informuje, iż w dniu 06.11.2008 r. na funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej na kadencję 2008-2010 został wybrany dr hab. Antoni Paliński, prof. UR.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

Rzeszów, 06.11.2008

Sz.P.
Członkowie Rady Instytutu Filologii Rosyjskiej

Uprzejmie informuję, iż w dniu 13. listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 10.00 odbędą się wybory Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej.
Obecność obowiązkowa.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

Rzeszów, 2008-10-30

Sz.P.
Członkowie Rady Instytutu Filologii Rosyjskiej

Niniejszym informuję, iż w dniu 6 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 1000 odbędzie się prezentacja programu wyborczego kandydata na Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej dra hab., prof. UR Antoniego Palińskiego.
Po prezentacji programu odbędą się wybory Dyrektora Instytutu.

Obecność obowiązkowa.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

TERMINARZ WYBORÓW W INSTYTUCIE FILOLOGII ROSYJSKIEJ
na kadencję 2008-2012

22.10.08 Zebranie wyborcze Pracowników IFR w celu wyboru Instytutowej Komisji Wyborczej
22.10.08 Wybór przedstawicieli do Rady Instytutu spośród pracowników z tytułem mgr i dr
30.10.08 Posiedzenie Rady Instytutu i zgłaszanie kandydatów na Dyrektora.
Kandydaci w ciągu 3 dni zgłaszają na piśmie zgodę na kandydowanie i objęcie funkcji
06.11.08 Prezentacja programu przez kandydatów na Dyrektora
06.11.08 Posiedzenie Rady Instytutu i wybór Dyrektora.
Dyrektor w ciągu 3 dni składa na piśmie propozycję Zastępcy wraz ze zgodą na objęcie funkcji
13.11.08 Wybór Zastępcy Dyrektora

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

Rzeszów, 2008-10-23.

W dniu 30 października 2008 (czwartek) o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu w celu wytypowania kandydatów na Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

W dniu 22 października 2008 r. na posiedzeniu wyborczym do składu Rady Instytutu na kadencję 2008-2012, spośród grupy pracowników ze stopniem magistra i doktora wybrano następujące osoby:

  1. dr Marię Kossakowską-Maras,
  2. dr Annę Żarską.

Przewodniczący Instytutowej Komisji Wyborczej
dr Marcin Grygiel

 

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR