Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Wybory do władz Katedry Filologii Rosyjskiej na kadencję 2012-2016

OGŁOSZENIA WYBORCZE

Ogłoszenie wyborcze w sprawie wyrażania zgody na kandydowanie na Kierownika Katedry

Posiedzenie nowej Rady Katedry Filologii Rosyjskiej celem wyboru Kierownika Katedry

Posiedzenie nowej Rady Katedry Filologii Rosyjskiej celem zgłaszania kandydatur na Kierownika Katedry

Wybory przedstawiciela Pracowników niesamodzielnych do Rady

Wybory przedstawiciela Studentów do Rady Katedry Filologii Rosyjskiej

 

OŚWIADCZENIA DLA KANDYDATÓW

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Kierownika Katedry

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Zastępcę Kierownika Katedry

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Rady Katedry

 

UCHWAŁY KOMISJI WYBORCZEJ

Uchwała nr 3 Komisji Wyborczej w sprawie wyboru Kierownika Katedry

Uchwała nr 2 Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników niesamodzielnych do Rady Katedry

Uchwała nr 1 Komisji Wyborczej w sprawie Terminarza wyborczego

Załącznik do Uchwały nr 1 - Terminarz czynności wyborczych

 

KOMISJA WYBORCZA W KATEDRZE FILOLOGII ROSYJSKIEJ

Skład Komisji od dnia 28.06.2012 - w związku z rezygnacją dr Marii Kossakowskiej-Maras z funkcji Przewodniczącej

  1. dr Ewa Dźwierzyńska - Przewodnicząca
  2. prof. dr hab. Zofia Czapiga
  3. dr Anna Żarska
  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR