Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Wykaz przedmiotów

Rok akademicki 2016/2017

- Studia stacjonarne I stopnia

- Studia stacjonarne II stopnia

  Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR