Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zakład Historii Literatury Rosyjskiej

Pracownicy Zakładu:

prof. dr hab. Kazimierz Prus
KIEROWNIK ZAKŁADU
kprus@ur.edu.pl
872 12 12
gab. 302
prof. dr hab. Nataliia Maliutina malutina2002@ukr.net
872 12 23
gab. 312
dr Agnieszka Lis-Czapiga
lis.agnieszka@interia.pl
872 12 23
gab. 312
dr Henryk Grzyś hgrzys@gmail.com
872 12 23
gab. 312
mgr Anna Toczyńska-Pęksa a.toczynska@gmail.com
872 12 23
gab. 312

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu Historii Literatury Rosyjskiej dotyczą m.in.:

  • liryki romantycznej
  • poezji P. Wiaziemskiego
  • literatury narodnickiej
  • rosyjskiej poezji emigracyjnej
  • współczesnej dramaturgii rosyjskiej
  • współczesnych gatunków poetyckich.
  •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR