Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zakład Językoznawstwa Porównawczego

Pracownicy Zakładu:

 

prof. dr hab. Zofia Czapiga
zczapiga@wp.pl
872 12 26
gab. 310
dr Dorota Chudyk p.o. KIEROWNIK ZAKŁADU dchudyk@ptvk.pl
872 12 26
gab. 310
dr Anna Stasienko a.stasienko@poczta.fm
872 12 24
gab. 308
dr Anna Rudyk annarudyk@wp.pl
872 12 24
gab. 308
dr Jolanta Kur-Kononowicz
jolanta_malgorzata@wp.pl
872 12 26
gab. 310
dr Maria Puk mariapuk@onet.eu
872 12 24
gab. 308

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu Językoznawstwa Porównawczego dotyczą m.in.:

  • Kolorów w rosyjskich i polskich konstrukcjach porównawczych
  • Konceptualizacji uczuć w języku polskim i rosyjskim
  • Parcelacji w języku rosyjskim i polskim
  • Aktu mowy aprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim
  • Afektonimów w języku rosyjskim i polskim
  • Rosyjskiej leksyki sadowniczej w ujęciu diachronicznym.
  • Sposobów wyrażania hezytacji w języku polskim, rosyjskim i angielskim
  •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR