Al. mjr W. Kopisto 2b, 35-315 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Zakład Językoznawstwa Stosowanego

Pracownicy Zakładu:

 

dr hab., prof. UR Ewa Dźwierzyńska
KIEROWNIK ZAKŁADU
e_dzwie@poczta.onet.pl
872 12 21
gab. 311
dr Katarzyna Buczek k_t@poczta.onet.eu
872 12 22
gab. 316
dr Artur Czapiga
artur.czapiga@wp.pl
872 12 24
gab. 308
dr Maria Kossakowska-Maras marineczka@mail.ru
872 12 22
gab. 316
dr Joanna Smoła jsmola@wp.pl
872 12 22
gab. 316
dr Anna Żarska anna_z@autograf.pl
872 12 21
gab. 311
dr Małgorzata Dziedzic mg.dziedzic@poczta.fm
872 12 89
gab. 313
dr Magdalena Woś
magdalenamierzwa@wp.pl
872 12 22
gab. 316

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej Zakładu Językoznawstwa Stosowanego dotyczą m.in.:

  • wybranych narzędzi technologii informacyjnej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego,
  • kształtowania kompetencji semantycznej w procesie przyswajania języków obcych,
  • kształtowania kompetencji socjokulturowej w ujęciu konstruktywistycznym,
  • integracja nauczania języka obcego ze sztuką – zastosowanie technik teatralnych w nauczaniu języka rosyjskiego,
  • strategii wyrażania emocji w języku obcym,
  • wykorzystania materiałów autentycznych w nauczaniu i uczeniu się języków obcych,
  • aprobaty jako jednego z aktów mowy w języku polskim, rosyjskim i angielskim
  • brandnamingu w języku rosyjskim i polskim i wykorzystania reklamy społecznej w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.
  •   Uniwersytet Rzeszowski :: Wydział Filologiczny UR