Al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


stowarzyszenie Instytut im. S. rachmaninowa

instytut.rachmaninowa@gmail.com

 

 

 

Stowarzyszenie wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000492563.

 

Celami Stowarzyszenia są:

  • popularyzacja informacji na temat życia i twórczości Siergieja Rachmaninowa, patrona Stowarzyszenia,
  • popularyzacja kultury rosyjskiej, w szczególności języka rosyjskiego,
  • utrzymywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się popularyzacją kultury rosyjskiej,
  • inicjowanie działan mających na celu promocję nauczania i uczenia się języka rosyjskiego.
  •  

      Uniwersytet Rzeszowski : Katedra Filologii Rosyjskiej