Al. Rejtana 16 B, 35-959 Rzeszów, tel.: +48 17 872 12 20, e-mail: infilros@univ.rzeszow.pl Uniwersytet Rzeszowski


Научные сотрудники

магистр Анна Точиньска-Пенкса
ассистент
e-mail: a.toczynska@gmail.com

Звание магистра: Жешувский университет, 2009 г. - русская филология

Научные исследования: лирика П. Вяземского

Ведет занятия по: Истории русской литературы, Практикуму русского языка.

Глава в монографии:

  1. Obraz przyrody w późnej liryce Piotra Wiaziemskiego[w:] K. Prus, A. Lis-Czapiga (red.), Literatura rosyjska wobec historii i wartości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, s. 19-34.

 

Научные статьи:

  1. Антон Чехов и воспитание детей (образ семьи и родителей в рассказах Чехова), [w:] Język, Kultura i Świat Roślin, red. E. Komorowska, D.Stanulewicz, Szczecin 2010, s. 287-291.
  2. Антон Чехов и воспитание детей (образ школы и учителей и в рассказах Чехова), [w:] Świat Słowian w języku i kulturze X. Literaturoznawstwo, red. E. Komorowska, A. Porchawka-Mulicka, Szczecin 2009, s. 95-99.
  3. Образ старости в поздней лирике П. А. Вяземского [w:] Z. Czapiga, E. Dźwierzyńska, M. Kossakowska-Maras, K. Prus (red.), Русистика и современность 5, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013, s. 74-80.
  4. Лирика П.А. Вяземского 50-, 60-, 70-х годов XIX в. в контексте традиции романтизма (проблема художественной целостности) [w:] N. Maliutina, A. Lis-Czapiga (red.), Русская литература конца XIX-XXI века: диалог с традицией, Wyd. UR, Rzeszów 2014, s. 35-59.

 

Другие публикации:

  1. Sprawozdanie: Sesja naukowa A.P. Czechow w 150-lecie urodzin, [w:] „Przegląd Rusycystyczny” Nr 1, 2011, s. 104-105.
  2. Sprawozdanie: Jubileuszowa sesja Czechowowska u rusycystów, [w:] „Gazeta Uniwersytecka” Nr 1, 2011, s. 22.

 

 

  Жешувский университет :: Филологический факультет